iMunis eDeska

Rozseč

Úřední deska – Stav k 15. 12. 2018 01:00:49

Nalezeno 41 záznamů.Poslední změna: 14.12.2018 18:55:19

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Závěrečný účet hospodaření SVaK Žďársko za rok 2017 11/2018 Oznámení Obec Rozseč 2.3.2018 31.12.2018 2.3.2018 obrázek JPG (154 kB)
Střednědobý výhled SVaK Žďársko na rok 2019-2022 18/2018 Oznámení Obec Rozseč 9.3.2018 31.12.2018 9.3.2018 obrázek JPG (281 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2018 SVaK Žďársko 24/2018 Oznámení Obec Rozseč 13.4.2018 31.12.2018 13.4.2018 obrázek JPG (144 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2018 obce Rozseč 25/2018 Oznámení Obec Rozseč 13.4.2018 31.12.2018 13.4.2018 obrázek JPG (163 kB)
Střednědobý výhled SVaK Žďársko na rok 2018-2022 28/2018 Oznámení Obec Rozseč 20.4.2018 31.12.2018 20.4.2018 obrázek JPG (229 kB)
Rozpočtové opatření č. 3 SVaK Žďársko 49/2018 Oznámení Obec Rozseč 1.6.2018 1.4.2019 1.6.2018 obrázek JPG (150 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2018 obce Rozseč 63/2018 Oznámení Obec Rozseč 3.8.2018 31.12.2018 3.8.2018 obrázek JPG (160 kB)
Rozpočtové opatření č. 5/2018 SVaK Žďársko 67/2018 Oznámení Obec Rozseč 31.8.2018 29.3.2019 31.8.2018 obrázek JPG (202 kB)
Rozpočtové opatření č. 3/2018 obce Rozseč 72/2018 Oznámení Obec Rozseč 24.9.2018 31.12.2018 24.9.2018 obrázek JPG (135 kB)
Rozpočtové opatření č. 6/2018 SVaK 75/2018 Oznámení Obec Rozseč 5.10.2018 29.3.2019 5.10.2018 obrázek JPG (172 kB)
Rozpočtové opatření č.7 82/2018 Oznámení Obec Rozseč 2.11.2018 29.3.2019 2.11.2018 obrázek JPG (182 kB)
Návrh rozpočtu na 2019 - příjmy 88/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Rozseč 30.11.2018 21.12.2018 30.11.2018 obrázek JPG (202 kB)
Finanční hospodaření a rozpočtový proces ÚSC 90/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Rozseč 3.12.2018 28.6.2019 3.12.2018 neregistrovaný (PNG) (31 kB)
Oznámení o zasedání ZO Rozseč 21.12.2018 93/2018 Konání Zastupitelstva Obec Rozseč 14.12.2018 21.12.2018 14.12.2018 obrázek JPG (129 kB)
Závěrečný účet obce Rozseč za rok 2017 54/2018 Oznámení Obec Rozseč 15.6.2018 28.6.2019 15.6.2018 2 dokumenty
Výkaz zisků a ztráty obce Rozseč za rok 2017 43/2018 Oznámení Obec Rozseč 25.5.2018 31.12.2018 25.5.2018 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č.8 86/2018 Oznámení Obec Rozseč 30.11.2018 29.3.2019 30.11.2018 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 1/2018 + 2/2018 SVaK 36/2018 Oznámení Obec Rozseč 4.5.2018 1.4.2019 4.5.2018 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 10/2017 SVaK 4/2018 Oznámení Obec Rozseč 26.1.2018 31.12.2018 26.1.2018 2 dokumenty
Schválený rozpočet obce Rozseč na rok 2018 16/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Rozseč 5.3.2018 31.12.2018 5.3.2018 2 dokumenty
Sucho a pesticidy na Žďársku 77/2018 Oznámení Obec Rozseč 12.10.2018 28.12.2018 12.10.2018 2 dokumenty
Závěrečný účet plynovodu Březí,Rozseč,Borovník za rok 2017 57/2018 Oznámení Obec Rozseč 29.6.2018 28.6.2019 29.6.2018 2 dokumenty
Návrh rozpočtu SVaK Žďársko na rok 2018 12/2018 Oznámení Obec Rozseč 2.3.2018 31.12.2018 2.3.2018 2 dokumenty
Schválený rozpočet SVak Žďársko na rok 2018 27/2018 Oznámení Obec Rozseč 20.4.2018 31.12.2018 20.4.2018 2 dokumenty
přehled o peněžnních tocích SVaK ŽĎársko za rok 2017 13/2018 Oznámení Obec Rozseč 2.3.2018 31.12.2018 2.3.2018 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 4/2018 SVaK Žďársko 59/2018 Oznámení Obec Rozseč 6.7.2018 29.3.2019 6.7.2018 2 dokumenty
Návrh závěrečného účtu obce Rozseč za rok 2017 46/2018 Oznámení Obec Rozseč 25.5.2018 31.12.2018 25.5.2018 2 dokumenty
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření plynovodu za rok 2017+výkazy 51/2018 Oznámení Obec Rozseč 1.6.2018 31.12.2018 1.6.2018 20 dokumentů
Výsledovka SVaK ŽĎársko za rok 2017 15/2018 Oznámení Obec Rozseč 2.3.2018 31.12.2018 2.3.2018 3 dokumenty
Závěrečný účet hospodaření SVaK ŽĎársko za rok 2017 29/2018 Oznámení Obec Rozseč 20.4.2018 31.12.2018 20.4.2018 3 dokumenty
Návrh rozpočtu svazku obcí Plynovod Březí, Rozseč, Borovník 2018/2019 92/2018 Oznámení Obec Rozseč 8.12.2018 4.1.2019 8.12.2018 3 dokumenty
Návrh rozpočtu na 2019 - výdaje 89/2018 Rozp. a hosp. obce Obec Rozseč 30.11.2018 21.12.2018 30.11.2018 3 dokumenty
Dražební vyhláška 85/2018 Oznámení Obec Rozseč 23.11.2018 9.1.2019 23.11.2018 4 dokumenty
Příloha k účetním výkazům obce Rozseč za rok 2017 45/2018 Oznámení Obec Rozseč 25.5.2018 31.12.2018 25.5.2018 4 dokumenty
Rozvaha obce Rozseč za rok 2017 42/2018 Oznámení Obec Rozseč 25.5.2018 31.12.2018 25.5.2018 4 dokumenty
Rozvaha SVaK Žďársko za rok 2017 14/2018 Oznámení Obec Rozseč 2.3.2018 31.12.2018 2.3.2018 5 dokumentů
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Rozseč 78/2018 Oznámení Obec Rozseč 19.10.2018 28.12.2018 19.10.2018 5 dokumentů
Zápis a usnesení SVK 91/2018 Oznámení Obec Rozseč 7.12.2018 27.12.2018 7.12.2018 6 dokumentů
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rozseč za rok 2017 41/2018 Oznámení Obec Rozseč 25.5.2018 31.12.2018 25.5.2018 6 dokumentů
Zpráva o výsledku přezkouvání hospodaření SVaK za rok 2017 19/2018 Oznámení Obec Rozseč 9.3.2018 31.12.2018 9.3.2018 7 dokumentů
Výkaz FIN-2 obce Rozseč za rok 2017 44/2018 Oznámení Obec Rozseč 25.5.2018 31.12.2018 25.5.2018 7 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.